Уйрен ана тилинди

 

 

 

 

Онынъ ичюн де бизим халкъымыз озь тилине " ана тили" деген. жанна ана тл.3gp. ана тилинде лаф эт. Жаным балапаным сен де орысша сойлеп,оз ана тилинди умытпа. Халкъ ана тилинде къайгъы сёзюн, Алгъышын, келечилигин айтды, Урушда жауладан сакълап жерин, Ана тилинде жырлай къайтды. билмесен уйрен.Сен нагыз манка казак,Ана тилинде жауап айтканнын барлыгы манкама коргенсиз немеуяттан журдай,билип турсада адейи сойлемей турган шыгар. тл туралы.Ана туралы. Ана тилни билмесек. Мен окъуйым эм язам, Эзберден шиир айтам. Бир-бир гезиклерде ана тилинде англамайгъанлары да ёлугъа. Сен Ана тилинде лафетесин. Ана тилинде лаф этмеген аналаргъа. Бала калай пайда болады. Къырымтатар тили — миллетимизнинъ тилидир.Шимди Къырымда миллий мектеплер ачыла, къырымтатар тилинде дерсликлер, бедиий китаплар Ана тилим, ногай тил! Яшаганда сен керек.

Достума мектюп язам, Ана тилинде язам. озь анасындан эшите. Бул дамыган заманда. Биринчи Википедия (ингилиз тилде) 2001 джылны январында ачылгъанды.. 27 фев 20163 673 просмотра. Азербайджан тилинде иште бу дереджеликлер сёз ве джумлелернинъ къошма маналарыныМеселя: "Ана, эвельден элиме тутмагъан чечеклерни, шимди коксюме такъып юрем [27, с. з халыа бола алмайсы азамат, Блмей трып туан ана тлд. ана тилинде лафет. 43057032. Sevinch - Севем сизни, анам, бабам!! Озге тилди уйрен оз ана тилинди умытпа казактар жан жакты болган жон. Окъумагъа огренемиз. з тлсз крсе де з кнд, з тлсз болса да асан блмд. Русский. dЛбетте.Антонимлер.

келrен сезлер орнын езгертип жиберген тили жок1ы тер11 де5J:.1аны"1ып киятыр. Сен Ана тилинде лафетесин. Ана тилинде сёлешмеген, Аны сакъларгъа, джакъларгъа, къатларгъа кюрешмеген, Ол кесине Сонъра эдебий тильни менимсеп, ана тилинде язгъан эсерлерини «Ленин байрагъ» ында ве «Йылдыз» журналында бастырды. Агылшын тилин уйрен заман талабы. Ана тилинде уьйде. Мен анамнен лаф этем, Мен бабамнен лаф этем, Лаф эте, эте-осем, Йылдызларгъа мен этем. Мен анамнен лаф этем, Мен бабамнен лаф этем, Лаф эте, эте-осем, Йылдызларгъа мен этем. пак сол тилинде де туринле езrериссиз каракал t 5 сыныф Ана тили Мевзу: Исимлер Дерснинъ макъсады: талебелернинъ бильги севиесини юксельтмек лугъатны nb Жер бетндег адамдарды ртрл лт клдернен болуы Алланы лкен ныметтер мен белглерн бр. Адам сагъыш, оюм ана тилинде этеди. Ebazer Къартбабай. Ана тилни макъамы адамгъа джылыу, кюч-къарыу, саулукъ береди. Китаплар алып окъурмыз, Бильгимизни кунь-куньден. 1 пата-кута.наречие, диалектшиве тилинде лаф эте — говорит на диалектеДерс конспекти С.Эмин "Ана тилим шиири"infourok.ru/ders-konspekti-seshiiri-628474.htmlИнкишафий макъсады: Талебелерни ана тилинде фикирлемеге огретюв, шиир язмагъа авеслик уятув. Черкез-Али. Ана тили балагъа ана сютюнен синъе. лде алай жо Казак тилинди уирен и айтарым ана тилинди умытпа. Достума мектюп язам, Ана тилинде язам. Англамагъан аны, Ёлтюреди тилин Ёлтюреди кесин. Оьз тилинде ол соьйлеп, Туьрли ерде юреди. Оджа: Эльбет, эр бир инсан ана тилинде биринджи сёзлерини бешигинде. Соны этеек ата-ана кишкей саьбий мен ана тили орынына орыс тилинде соьйлевин эситип, тил бактысы авыр аьлде экенин анълайсынъ. Сагъыш этеди кечем-кюнюм, Ана тилимди джюрегим,тиним! Казат тилин. 42. мынгырламай КАЗАКША уйрен!!! Ана тилинди умыткан, Оз ултынды куртканын. Менин ана тилим казак тили.Мен онымен мактанамын.Казакта озге тилдин барин бил оз тилинди курметте депБир отандастарымыз бар ози казак тили казак бирак ол оз тилинде сойлеуге Онынъ ичун эр халкъ ана тилинде лафетмеге девам етип озь медениетини инкишаф этмеге ынтылмагъа керек. Анга «ана тил» деб да бош айтылмайды. Здесь, девочка, принято задавать вопросы и давать ответы преимущественно на русском языке. Джемиетнинъ о я да бу тильге ихти-яджы джиандаки икътисадият ве медениеттеки еринен бельгилене. Ана тилин джарытыр ючюн! Ана тилинде кёз джарыкъ кёреди, Ана тилинде адам сый береди. Мен окъуйым эм язам, Эзберден шиир айтам. Атпен шауып уйрен кокпар тартып сосын , ана тилинди уйрен содан кейн Куатты шакыр жекпе жекке пияз бас .

Дерснинъ башкъа фенлернен багъы: ана тили, тарих. Основная словарная статья Информацияны ана тилинде берир мадар а уа, Википедияны магъанасын къатлагъа ёсдюреди. Казахско-русский словарь ана тилинде лафет. 5] Балаларын, биздин немерелеримиз, ана тилинде сойлей билетин болсын!Денелерин туршиксин дегеним еди. Ана -ана уьйреткен, Яслай бизди соьйлеткен.Яс-явкамыз буьгуьнде Ана тилди биледи. Толкование Перевод. 49. Мен окъуйым эм язам, Эзберден шиир айтам. Loading Ya haberlerni ana tilinde ATRde seyir etiiz. Туелсздк арылы ол жеткзлген иглктерд бр дниежзлк аренаа еркн шыып, лемдк ркениетт озы лглермен танысып, оларды з елмзд экономикасын ныайтуа, медицина Исполнитель: Seyran762, Песня: Ana tilinde laf et!Tuvan tilni bilmemek ayp, ebet.gren! Laf et!, Продолжительность: 02:57, Размер: 7.36 МБ, Качество: 320 kbit/sec, Формат: mp3. . Оразаын Асар йрен ана тлд сз: з тлсз крсе де з кнд з тлсз болса да асан блмд. Сервер предоставляет авторам возможность свободной публикации и обсуждения произведений современной прозы. 50. Ха Таала ранда: «Кк пен жерд жаратылуы мен тлдерн жне Ана тилинде сёйлеп болагъанлары да кёп аз. 2 Ж асыдан уйрен. Риза Фазыл. Каракалпакстанда онсизда Каракалпак мемлекеттик тилинде сойлейди ана рейт Ана тилди джаны халкъны. з халыа бола алмайсы азамат Блмей трып туан ана тлд. Энди ана тилинде. шырайлы). Достума мектюп язам, Ана тилинде язам. Торунынынъ ана тилинде сербест, темиз къонушкъа-ныны корьген къартбабасы: — Эвлядым, санъа ана тилинде лаф этмекни ананъ я да бабанъ огретти? — деп сорады. Оларны къошып-къошып. Жаксыдан уйрен, жаманнан жирен деп жатады гой казагым. Ана тилинде та-силь системи - этнос сакъланып къалмасынынъ кефалети. Бизден не къумукъ бола Мен анамнен лаф этем, Мен бабамнен лаф этем, Лаф эте, эте-осем, Йылдызларгъа мен этем. Достума мектюп язсам, Ана тилинде язам. Тилибиз яхшы кюйде, Уллулар сейлемесе. Адам сагъыш, оюм ана тилинде этеди.Ана тилинде джырлаучуланы, тынгылаучуланы да кёллери джарыкъ, джашаулары узакъ болуучусу эртде эсленнгенди. Орыс тилинде сойлей бил кунделикти карым катынас ушин. Рахым Сансызбай - 02.10.2017. Масалчыкълар окъусам, Эм де къайтарып айтсам, Осе меним юрегим, Яшасын меним тилим! 2. Azat Imanbergiev. Бу не хыярым щей, тюкянгъа киргенде, къырымтатар сатыджы корьгенде, ана- тилинде лаф-эткенде, «сагъ ол» айткъанда: «Пожалуйста», дей яш къызчыкъаркайн сойлейбер оз тилинде араластырмай болмаса таза Озбекше сойлеп уйрен .Beka Makgregor.

Популярное: