Жусуп баласагын кут алчу билим ырлары

 

 

 

 

Жусуп Баласагын тууралуу жетишээрлик так маалыматтар жок. Добавлено: 5 год. Учился Жусуп Баласагын в таких известных своей самобытной культурой городах того времени, как Фараб, Кашгар, Бухара, и имелПо крайней мере, приходишь к такой мысли, читая поэму Жусупа Баласагына Кут Билим (Благодатное знание, или Наука управления государством). Жусуп Баласагын 1000 жыл mp4. Адамдын трлр бар, дагы канча, Иштери, мансабы да башка-башка! Таанып ал арасынан дарыгерди, Айыктырат кеселден алар элди. Об основных идеях поемы " Благодатное знание " Жусупа Баласагуни.Жусуп Баласагын - Кут билим. Жеижок акын.Жусуп Баласагын слайд. khanacademy ханакадемиясы академияхана видеосабактар адабият кыргызадабияты кут билим. же, 1018-ж. Добавлено: 11 мес. Смотреть видео Жусуп Баласагын Кут Билим онлайн, скачать на мобильный. Кчрп ал398. Кыргыз Инфо.РУ сайты тууралуу Кыргыз Инфо сайтынан сиз кыргыз элинин каада-салттары, эпостору, ырлары Жусуп Баласагын знн «Кут билим» («Кутадгу билиг») аттуу 13000 саптан турган чыгармасын эски трк тилинде, 1069—1070-жылдары 18 айдын ичинде жазган.Ырлар. Жусуп Баласагын араб, фарс жана башка тилдерде окуган, жазгандарга улгу кылып оз китебин жазып баштаган жана дйнлк адабият, маданиятка "Кутадгу билим" (Кут алчу билим, же Кутту билим) аркыллу таанылган. Кошулуу датасы: 2016-02-02.Категория: Которулган адабият, адабият. Добавил: BilimkeniAcademy.

Жусуп Баласагын знн «Кут билим» («Кутадгу билиг») аттуу 13000 саптан турган чыгармасын эски трк тилинде, 1069—1070-жылдары 18 айдын ичинде жазган.Ырлар. Башкы бет. Уюштуруу (класста жагымдуу жагдай тз).

Даанышман Жусуп Баласагын. ЖУСУП БАЛАСАГЫН. Каратма сз. Балдар чн.Kuttuu-bilim.pdf. Чыгарма чыгыш маданиятында кенири тараган санат-насыят маанисиндеги кенири тараган этикалык-дидактикалык эмгек.крнкт кл саналган Баласагындык Жусуп ойчулдун "Кут алчу билим" эмгеги ИсламЖусуп Баласагын з учурунун динге бекем, э эле такыбаа«Сен чн тркч ырлар тартуу кылдым, Окуурда мага арнап дуба кылгын. BilimkeniAcademy. Категория: Разное. 2-блм » Похожие видео Хан академиясынын видеосабактары кыргыз тилинде.Кыргыз тили: фонетика(1-сабак) Жусуп Баласагын слайд ЧЫНГЫЗХАН Кыргыз болгонбу?/Чынгызхан был кыргызом? ЖУСУП БАЛАСАГЫН "КУТТУУ БИЛИМ" Дйшмб , 11 чтн айы 2016. Ала - Тоонун боорунан оргуштаган "Кут алчу билим".Жусуп Баласагын жашап ткн доор трк-мусулман ренессансынын глдп турган учуру болчу. Баш мчнн ортосуна сызыкчанын коюлушу. Аталган чыгарманын мазмуну трт негизги каармандын суроо-жооптору аркылуу тзлт.Жусуп Баласагуни жана анын Кут алчу билим чыгармасыtyup.net//Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети.«Кут алчу билимдин» философиялык мазмуну. Формат: pdf. Жусуп Баласагын 1000 жыл mp4. Бгнк кнд Жусуп Баласагын бабабыздын Куттуу билим дастанына кыргыз журтчулугунун кызыгуусу артып жатышы кыргыз эли зн-з таануусунаЭгер алгач табылган кчрм нуска Кутадгу билиг деп аталган болсо, Кут алчу билиг КУТ АТТУУ БИЙЛИК болуп жрбсн. Баласагын шаарында туулган. Скачать. Продолжительность: 11:14 Скачать 3GP 144x192. Кутадгу билиг» («Кут алчу билим») аттуу дастаны болуп саналат.Жусуп Баласагын кыргыз элинин улуу акыны экендигин элге таанытты.

10691070-жылдары 54 жашында 18 айдын ичинде Кутадгу билиг (Кутту билим Жусуп Баласагын дагы мына ушул шаарда трлгн. Мугалим: Балдар, келгиле азыр ч топко блнп алып, "Билимд адам", "Сйкт кесип", "Кызмат кылуу" деген сз Жусуп Баласагын жана анын аталган чыгармасы боюнча илимий-изилд иштери, тарыхчылардын, тркологдордун, филологдордун, философтордун жана саясат таануучулардын эл аралык конференциялары тт. Мидиндин махабат ырлары. Кут алчуу билим. Жусуп Баласагындын "Куттуу билим" дастанынын электрондук китеби. Adobe Acrobat документ 3.1 MB. Белгил жактуу сйлм.Жусуп Баласагын - Кут Билим 2. Похожие видео. 2014 жылы 15- январда Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын сейрек кездешч жана згч баалуу басылмалар блмнд Трк сзн трлткн алп акын Жусуп Баласагындын Кут алчу билим дастанына 945 жыл атуу китеп кргзмс коюлду. Жусуп Баласагын Кут Билим автор Bilim Айтыш Астана 2011.Ответы А нас опять разделяет напоп, Билим ба Бурана - Кыргыз маданият борбору. Теги мыкты адамдарга кандай мамиле кылуу керектиги айтылат Кыргызстан жана бир катар трк тилд лклрд улуу даанышман, акын, философ Жусуп Баласагындын 1000 жылдык юбилейин белгил башталды. По крайней мере, приходишь к такой мысли, читая поэму Жусупа Баласагына "Кут Билим" ("Благодатное знание или Наука управления государством"). Карама-каршы багыныкы сйлм. Тизерная сеть Ex-Net.ru.Разряды числительных. Упомянутое в указе президента КР имя выдающегося мыслителя-гуманиста средневекового Кыргызстана Жусупа Баласагына известно всему миру. Теги мыкты адамдарга кандай мамиле кылуу керектиги айтылат Куттуу билим (3.21мб). Жусуп Баласагын. Жусуп 1010-101 б-жж. Сабактын жрш: 1. Жусуп Баласагын Кут Билим. Лицензия. Жусуп Баласагын Кут Билим - Duration: 7:22. Даанышман Жусуп Баласагын Добавлено: 1 год. 1000-летие Жусупа Баласагына . Жусуп Баласагын Кут Билим. Tweet.Жусуп Баласагын слайд Время: 00:02:49 Просмотров: 2 939. - Китепте: Баласагын Жусуп. Бирок, автор з жннд жазып кеткен кээ бир фактыларды анын «Кутадгу Билиг» (« Кут алчу билим») поэмасынан кездештирг болот. ULANBEK BOLOTBEKOV. 17 ratings | 7028 views. Жусуп Баласагын 1000 жыл mp4. Ал жалпы трк адабиятындагы алгачкы белгил эстелик.. 281 08:28 АВТОР. 1-блм. Барпынын арзуу ырлары. Жусуп баласагын кут алчу билим рефера Жусуп Баласагын 54 жашында карахандык орток трк тилинде философиялык-насаатчыл Кутадгу билиг - Куттуу билим (башкача мааниси Кут кылчу бийлик) чыгармасын жараткан. Билим алууга укук. Автор бессмертной поэмы «Кутадгу билик» («Благодатное знание»), родился, по данным турецкого учённого Р.Р.Арата, в 1016 году Жусуп Баласагын Кут Билим - Скачать бесплатно, смотреть онлайн. Тиби: Дастан, поэма. 7, 251.Комментарии. Фрунзе Кыргызстан — 1988г. 11-кылымдарда жашап ткн, трк элдерине таандык болгон белгил ойчул, акын Жусуп Баласагындын «Кут алчу билим» аттуу чыгармасында Мухаммад пайгамбарыбызга (САВ) арналган ыр саптары да орун алган. 2-блм. Анын алкагында бул инсандын чыгармачылыгын, мр жолун изилд иштери жргзлп жатат. Окуу, жктп алуу.Дастандар Жусуп Баласагын Куттуу билим. Жусуп Баласагын - Кут билим. Жусуп Баласагын Кут Билим. Автор: Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагын - Кут билим. Теги: билим, кут, баласагын, жусуп Жусуп Баласагын Кут Билим. Барпынын арзуу ырлары. Кут алчу билим.Ошону менен катар Жусуп Баласагын кийинки урпактарга зор ишеним менен кайрылып: «Сен чн тркч ырлар тартуу кылдым Смотреть видео Жусуп Баласагын Кут Билим онлайн, скачать на мобильный.BilimkeniAcademy 4 год. Китепкана. Жусуп Баласагын 10151018-жылдары аралыгында Карахандар каганатынын Токмок шаарына жакын жерде жайгашкан биринчи борбору Баласагын шаарында туулган. ЖУСУП БАЛАСАГЫН "Кут алчу билим". Жусуп Баласагындын "Кут алчу билим" китебинен знд Айткым келди, о акылман, сз жайын,- Окуу, билим пайдасынан баштайын. Хан академиясынын видеосабактары кыргыз тилинде. Барпынын арзуу ырлары. Жусуп Баласагын 1000 жыл mp4.Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата видеоматериал. Чыныбек Козукеев. BilimkeniAcademy 2,698 views.В этом году пройдет празднование 1000-летия Жусупа Баласагына - Duration: 2:55. Мугалим Жусуп Баласагындын "Кут алчу билим" китебинен зндн кркм окуйт.Ж.Баласагын /. Жусуп Баласагын Кут Билим. Хан академиясынын видеосабактары кыргыз тилинде. Тили: кыргызча. Категория: Видео Добавил BilimkeniAcademy 2012-09-22T18:33:48.000Z Просмотров: 7102. Тирлрдн баарынан Кудай улуу, Бир зн татыктуу урмат кылуу. Окуу, билим кп нерсеге жеткирет, Бул экнн урмат- сыйды кп крт. Барпынын арзуу ырлары. Молдо Нияздын санаттары. Окуу - тнд алдыдагы шам чырак, Билим алса мадай ачык жаркырап. Жусуп Баласагынды анын Ктадгу Билиг жеКуттуу Билим чыгармасы аркылуу билебиз. Babalar Asyl Danalar jusip balasagun Жсп Баласан Асыл арна. Жусуп Баласагын - кыргыз жана башка трк элдеринин мамлекеттлгнн тарыхындагы згч барктуу инсан.1069-1070-жылдары Жусуп Баласагын жазган трк тилиндеги «Кутадгу билиг» («Куттуу билим») эмгеги дйннн кп тилдерине которулган. Или все же истина, непокорная времени? Наверняка и первое, и второе и третье. «Кут алчу билим» дастанынын Герат, Каир жана Намангандан табылган Ташкент. Жусуп Баласагын окурмандарга бир гана Кутадгу билиг (Кут алчу билим, Куттуу билим, Кут табуунун илими) поэмасын же дастанын жазып берген. by : ULANBEK BOLOTBEKOV. Жусуп Баласагын Кут Билим.

Популярное: